Perus- ja 2. asteen oppilaille ja opiskelijoille (7 – 17v.)

NEUROPSYKOLOGISET TUTKIMUKSET

joiden kohteena ovat:

laaja-alaiset oppimisvaikeudet / oppimisen erityisvaikeudet
koulussa ja oppilaitoksessa tarvittavien tukitoimien suunnittelu

Aikuisikäisillä tutkimus toteutuu yhdellä tai muutamalla käynnillä. Lapsilla tutkimuskertoja on tavallisimmin enemmän ja tapaamiset ovat kestoltaan lyhyempiä.

Tutkimuksen laajuus on aina yksilöllinen ja se riippuu esitetystä tutkimuskysymyksestä sekä oirekuvasta. Laajuus voi vaihdella suppeasta (esim. lukivaikeustutkimus) erittäin laajaan, josta esimerkkinä kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden (ADHD, autismikirjo ym.) arviointi.