Työikäisille aikuisille (yli 18-v.)

NEUROPSYKOLOGISET TUTKIMUKSET

joiden kohteena ovat:
• työkyvyn arviointi
• kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden arviointi (autismin kirjon häiriöt, ADHD, Touretten oireyhtymä)
• oppimisen erityisvaikeudet (nousevat toisinaan esille aikuisopiskelijalla, eikä näitä vaikeuksia ole välttämättä lapsuusiässä havaittu/tutkittu)
• Aivovammasta/aivoinfarktista tai muusta neurologisesta sairaudesta aiheutuneiden kognitiivisten eli tiedonkäsittelyn häiriöiden arviointi
• psykiatristen sairauksien aiheuttamien kognitiivisten taitojen muutosten arviointi
• kuntoutustarpeiden tai toteutuneen kuntoutuksen vaikutusten arviointi
• oppilaitoksessa tai työpaikalla tarvittavien tukitoimien suunnittelu

NEUROPSYKOLOGINEN PSYKOEDUKAATIO JA OHJAUS

• psykoedukatiivisen tiedon antaminen neuropsykologisessa tutkimuksessa esille tulleista vaikeuksista
• kompensaatiokeinojen harjoittelu tiedonkäsittelyn vaikeuksien lievittämiseksi ja toimintakyvyn kohentamiseksi.